Obchodní podmínky e-shop guidemedia.czPráva a povinnosti prodejce (NÁŠ SMĚR s.r.o.) 


Prodejcem je NÁŠ SMĚR  s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČO: 05279470


  1. Prodejce je povinen vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do tří pracovních dnů od přijetí objednávky. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta pro expedici, je u objednávky závaznou lhůtou pro vyřízení tato uvedená lhůta.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka. V případě objednávky s platbou na fakturu (pouze pro vzdělávací zařízení a knihovny) si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než zákazník uhradí svoji předcházející objednávku.
Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí 24 hodin od jejího přijetí prodávajícím.
  2.  Za splnění podmínek uvedených v článku 2.c) prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné, pilné).
  3. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami internetového obchodu guidemedia.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího podle bodu 2.d) je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.
  4. Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2.b), prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.


Práva a povinnosti nakupujícího

  1. Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
  2. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží.
  3. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.
 Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), a to za splnění následujících podmínek: vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené a nakupující doručí zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce: NÁŠ SMĚR s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4. 
Kontaktní email: obchod@guidemedia.cz.
  4. Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníku internetového obchodu guidemedia.cz, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.
  5. Pokud nakupující při objednání zboží neuhradí jeho celkovou cenu do 5 dnů ode dne závazné objednávky, považuje se tímto objednávka za stornovanou. 
  6. Pokud nakupující (spotřebitel) nepřevezme zboží, které si objednal nebo jeho převzetí odmítne, i když odpovídá potvrzené objednávce, je nakupující povinen nahradit prodejci náklady spojené s expedicí objednaného zboží - v případě zvolení přepravce Česká pošta ve výši 150,- Kč, v případě Uloženka.cz ve výši 70,- Kč a v případě Slovenské pošty 180 Kč (7 EUR). Vyúčtované náklady je kupující povinen zaplatit ve lhůtě uvedené ve vyúčtování. Pokud nakupující částku uvedenou ve vyúčtování v této lhůtě nezaplatí, je prodejce oprávněn požadovat po nakupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (nebo 40 EUR) včetně příslušenství. V případě, že nakupující požaduje opakované odeslání, je prodejce oprávněn vyúčtovat nakupujícímu předchozí náklady na dopravu a změnit způsob platby na platbu předem. V takovém případě zašle prodejce nakupujícímu e-mailem zálohovou fakturu. Po jejím uhrazení je zásilka znovu odeslána. V případě, že zálohová faktura není uhrazena do 5 dní, je prodejce oprávněn objednávku STORNOVAT. Tímto není dotčeno právo prodejce na úhradu vynaložených nákladů na dopravu.
Vytvořeno pomocí Tvujeshop.cz
Vlastní eshop snadno a rychle